Hasslö

Brand ombord på Hiorten

Fartyget Hiorten började på förmiddagen brinna när hon låg i hamnen på Hasslö.

Det var vid arbete på fartygets träskrov som glöd övergick till en mindre brand. Men personer på plats tillsammans med räddningstjänsten på Hasslö kunde snabbt släcka elden ombord på det 18 meter långa fartyget.

Häromdagen gick Hiorten på grund när hon var på väg till varvet på Hasslö.