Stöd till forskning om fågeldöden

Forskningsrådet Formas ställer upp med 300 000 kronor för att utreda orsakerna till den så kallade fågeldöden som drabbat framför allt trutar, änder och gäss i bland annat Blekinge.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt SVA som ansökt om bidrag för att kunna analysera ett stort antal prover som samlats in.

Samtidigt har Svenska Naturskyddsföreningen under 14 dagar samlat in 850 000 kronor till forskningen kring fågeldöden.