Blekinge

Fler unga företag ett tecken i tiden

Allt fler unga startar företag i länet. Både forskare och så kallade omvärldsanalytiker säger att det till viss del beror på att jobb och sociala skyddsnät inte finns för den yngre befolkningen.

Walwala Khulmi går på gymnasiet i Karlskrona och driver ett så kallat Ungt Företag.

– Jag bakar kakor enligt recept från kvinnorna i Pakistan.

Hon säger att hon startade sitt företag eftersom hon hade hört att det var roligt. Dessutom måste man starta ett företag om man som hon går det ekonomiska programmet, säger hon.

Ökar stadigt
Antalet personer mellan sexton och trettiofyra år som driver eget företag i länet, har inte ökat explosionsartat de senaste tio åren. Men det har ökat stadigt.

Mellan 2001 och 2011 steg siffran med nio procent.

Gunnar Gillberg är lektor i sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och har forskat kring vad han kallar för individualiseringsprocessen och hur den påverkar unga vuxna.

– Det är många som startar företag därför att de inte får andra jobb, säger han.

Högre krav
Han har inget emot eget företagande, men menar att en ökning i området kan vara ett tecken på en utveckling som sker i samhället i övrigt.

– Man ser väldigt många möjligheter. Resursstarka personer klarar sig ganska bra i det här nya samhället. Samtidigt tror jag att det utsätter resurssvaga personer för mycket högre krav, säger han.

Ida Mårdhed