Blekinge

Barn hos fogden när pappa säljer aktierna

Barn i Blekinge blir jagade av Kronofogden för allt större skulder. Barnen fastnar i skuldfällan när föräldrarna säljer deras värdepapper och inte betalar skatt. Unga som begår brott och inte har pengar till böter och skadestånd hamnar också där.

– Det kan ju framförallt vara konsekvenser för de barn som börjar närma sig sin 18-årsdag. Det vill säga att man går in i det vuxna livet redan med en betalningsanmärkning. Man får problem att teckna ett telefonabonnemang, hyra en lägenhet, ta banklån och så vidare. Det kan ju vara en tuff start på vuxenlivet, säger Johan Krantz, som arbetar på Kronofogden. 

Skuldbördan tynger
Barn i Blekinge bär en allt tyngre skuldbörda. Några barn fastnar i skuldfällan när föräldrarna säljer deras värdepapper och inte betalar skatt. Men de är i minoritet. Flest skuldtyngda barn är mellan 15 och 18 år, har begått brott och klarar inte att betala sina böter eller skadestånd.

Större belopp
34 barn i länet hamnade hos Kronofogden 2010 och hade sammanlagt 138 000 kronor i skulder. 2011 sjönk antalet till 24 skuldsatta personer i åldrarna 0 till 17 år men de hade tillsammans ett större belopp, 174 000 kronor.

Kräver pengar
När Kronofogden kräver in pengar spelar det ingen roll om de skuldsatta är spädbarn, tonåringar eller vuxna. Utan samma metoder används.

– Så att säga, alla är lika. Har barnet tillgångar, till exempel om man har pengar på banken eller andra tillgångar som fonder eller någonting, så kan det va som så att vi utmäter och säljer det för att betala skulderna. Det är barnet som är betalningsskyldigt och inte föräldrarna, säger Johan Krantz på Kronofogden.

Jerker Hagman

jerker.hagman@sr.se