Blekinge

Brist på tuberkulosmedicin kan lösas

1:16 min

Brist på en viktig medicin mot tuberkulos, antibiotikan rifampicin, har blivit ett problem inom sjukvården. Smittskyddsläkare Rickard Eitrem har nu föreslagit att det ska bildas ett nationellt lager med medicinen, för att lösa problemet.

– Det blir slut ibland helt enkelt, vi kan inte få medicinen från läkemedelsfirman. Det här är regelbundna signaler jag får, jag uppskattar minst en gång om året i alla fall, berättar Rickard Eitrem.

Fler biverkningar och dyrare
Han förklarar att tuberkulosläkarna då får välja andra mediciner som ersättning, vilket för med sig flera nackdelar.

– Mediciner som kanske inte är lika effektiva, eller kan ge fler biverkningar och sedan så blir det dyrare för landstinget, det är ju landstinget som betalar för de här medicinerna, säger han.

Föreslog nationellt lager
Problemet med bristen tuberkulosmedicinen rifampicin togs upp vid ett möte för alla Sveriges smittskyddsläkare för några veckor sedan, där även representanter för Socialstyrelsen och apoteksbranschen fanns med. Rickard Eitrem föreslog då att det skulle bildas ett nationellt lager med rifampicin, för att lösa problemet.

Hur troligt det är att förslaget blir verklighet, kan Eitrem inte svara på i dagsläget, men han berättar att han fick medhåll av de andra smittskyddsläkarna.

Men, skulle inte landstingen kunna skapa sina egna lager med rifampicin?
– Nej, medicinen används inte så mycket och om man under en viss tid inte hade några patienter som behövde mediciner, då skulle medicinen bli för gammal. Men om man har ett centralt lager så skulle man kunna ha en bättre omsättning, säger Rickard Eitrem.

David Spånberger
david.spanberger@sr.se