Olofström

Arbetsförmedlingen anmäld för att ha diskriminerat pensionär

En 64-årig man i Olofström har anmält arbetsförmedlingen till diskrimineringsombudsmannen. Han menar att han tvingats begära ålderspension mot sin vilja när han fick gå från sin arbetsplats men att han inte får lov att delta i arbetsmarknadspolitiska program just för att han är pensionär.

Nu vill diskrimineringsombudsmannen att arbetsförmedlingen yttrar sig angående ärendet och förklarar hur man har resonerat.