Influensafall kan vara en förkylning

Årets första svenska fall av influensa har rapporterats från Göteborg. Den smittade personen hade troligen med sig viruset hem från Egypten.

Tidigare i år har två personer från Blekinge respektive Dalarna sökt vård för influensaliknande symtom, enligt statistik från Smittskyddsinstitutet.

Men det kan vara så att dessa personer har drabbats av en vanlig hederlig förkylning.

Symtomen kan vara likartade med feber, frossa, huvudvärk och hosta och endast ett laboratorium kan avgöra vilken typ av virus som den drabbade har råkat ut för.

Den hittills värsta influensan i Sverige var spanska sjukan som drabbade oss strax efter första världskrigets slut. Hur många som insjuknade är okänt, men cirka 35 000 svenskar dog.