Karlshamn

143 manliga brandmän - men bara 2 kvinnliga

I länet finns väldigt få kvinnliga hel- och deltidsbrandmän. Det vill räddningstjänsten i Blekinge förändra och anordnar i helgen en prova-på-dag för tjejer.

Totalt i länet är 348 personer hel- eller deltidsanställda inom räddningstjänsten. Av dem är 17 stycken kvinnor, varav 7 stycken är i utryckningstjänst. Skalar man ner siffrorna ännu mer så visar det sig att i västra Blekinge finns bara 2 kvinnliga deltidsbrandmän. Resterande 143 är män.

Borde spegla samhället
– Vi tycker det är viktigt att arbetsplatsen speglar samhället i stort, därför vill vi ha in både fler kvinnor och människor med olika etniska bakgrunder, säger Anna Johansson, ekonom på räddningstjänsten i Karlshamn.

Räddningstjänsten i västra Blekinge anordnar därför en prova-på-dag i helgen och 14 kvinnor får bland annat testa på rökdykning och att klippa upp bilplåt.

Vad beror det då på att så få kvinnor vill bli brandmän?

– Jag tror att många tror att det är väldigt hårda krav för att komma in och kunna jobba som brandman. Men det är inte omöjligt, så jag tycker fler ska söka, säger brandmannen Johan Blomström.