Blekinge

Skarvjakt kan bli verklighet

Miljö - och jordbruksutskottet vill införa allmän jakt på skarv. Utskottet har nämligen konstaterat att det har skett en mycket kraftig ökning av skarv i Sverige under de senaste åren.

En orsak är övergödning som har lett till mer tillgänglig föda i Östersjön.

Skarven har en stor negativ inverkan på naturen och är även en betydande konkurrent till yrkesfisket, menar utskottet. Idag är allmän jakt på skarv inte tillåten enligt ett EU-direktiv om bevarande av vilda fåglar.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.