Fortsatt osäkert om Repa-teamets framtid

Framtiden för det nedläggningshotade repa-teamet i Olofström, som är specialiserade på vård i livets slutskede och rehabilitering, är fortfarande oviss.

Socialnämnden i Olofström beslutade vid sitt senaste möte att bordlägga ärendet till tisdag.

Tidigare i år ville en enig socialnämnd avveckla vårdteamet för att effektivisera verksamheten, men efter protester från anhöriga och personal backade den borgerliga oppositionen och frågan återremitterades till socialnämnden.

När frågan på nytt diskuterades under onsdagen kunde alltså inte politikerna enas om ett beslut.

- Nämndens ledamöter vill avvakta med ett beslut till tisdag morgon eftersom man fortfarande för diskussioner både politiskt och med primärvården, säger Thomas Svensson, socialchef i Olofström.

På tisdag eftermiddag ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen i Olofström.