"Banverket måste göra sitt jobb"

Banverket kan inte stoppa planerna på att elektrifiera Blekinge kustbana. Det är Karlskronas kommunalråd Mats Johanssons fasta övertygelse.

- Regeringen har uppdragit åt Banverket att elektrifiera kustbanan, den ska elektrifieras, säger han.

Efter att det plötsligt har blivit känt att Rikstrafiken bara vill stå för en liten del av dagsturerna på kustbanan, så ser det ut som att många turer återstår innan det blir klart om Banverket fullföljer riksdagsbeslutet och satsar över 700 miljoner kronor på att elektrifiera Blekinge kustbana.

Det som Banverket kräver är ett ställningstagande av Blekingetrafiken.

Banverket kräver att Blekingetrafiken satsar miljontals kronor för att garantera samma trafiktäthet på kustbanan som idag. om inte, stoppar Banverket elektrifieringen av kustbanan.

- Vi får absolut inte hamna i ett moment 22 nu. Banverket måste göra det de är satta att göra, nämligen att elektrifiera kustbanan, säger Mats Johansson.