Rektor vädjar om säkrare gatukorsning

Drygt 70 bilar och 14 lastbilar passerar varje kvart en korsning i centrala Karlskrona där skolbarn dagligen måste över för att komma till gymnastiken.

Nu vädjar Rosenfeldtsskolans personal, föräldrar och elevråd till trafiknämnden i Karlskrona att skyndsamt göra något åt korsningen för att säkra barnens väg.

– Vi anser att korsningen Östra Prinsgatan - Drottninggatan måste göras säkrare, vår oro är stor, skriver rektorn Sven-Erik Johansson till trafiknämnden.

Det är barnen i årskurs fem som gjort mätningen av antalet bilar i korsningen.