Olofström får pengar för att minska växthuseffekten

Olofströms kommun får nästan 600 000 kronor i bidrag från naturvårdsverket. Bidraget är en del i de klimatinvesteringar som syftar till att minska växthuseffekten.

De pengar som naturvårdsverket nu ger Olofströms kommun ska användas för att bygga ut fjärrvärmen och till lokal information om klimatfrågan.

Det är Brännaregården - ett villaområde strax norr om Olofströms tätort med skola och dagis - som ska anslutas till fjärrvärmenätet med en ledning som är 1,1 km lång. Skolan och dagiset värms idag upp med olja. Villorna omkring med el, olja och till en mindre del ved. För en totalkostnad på nästan 2,8 miljoner ska skolan och dagiset anslutas till fjärrvärmenätet. Ledningarna dimensioneras så att också villorna kan anslutas på sikt. Genom att skolan och dagiset får värme via fjärrvämenätet minskas utsläppen av koldioxid med 178 ton per år. En del av bidragspengarna ska användas för information om klimatinvesteringsprogrammet och då med fokus på miljöanpassade transporter, uppvärmning och effektiv energianvändning.

Naturvårdsverkets bidrag till Olofströms kommun är ett led i Sveriges ansträngingar att uppnå målen i FN:s klimatkonvention från 1992. Sveriges kostsiktiga nationella mål är att minska utsläppen av växthusgaser med fyra procent till 2008 jämfört med 1990 års nivå.