Stöd för psykiskt sjuka

Psykiskt sjuka för ha laglig rätt till ett personligt ombud. Det anser Socialstyrelsen som har utrett frågan.

Rapporten ska inte presenteras för regeringen förrän i vår, men Socialstyrelsens utvärdering visar på mycket goda resultat under den tid verksamheten varit igång. Det skriver Dagens Nyheter.

Framgångarna har enligt en tidigare uppföljning varit kortare vårdtider, fler i skyddat boende och färre arbetslösa.