Rikstrafiken betalar inte för arbetspendling

Det är en självklarhet att Blekingetrafiken måste betala för en betydande del av tågtrafiken längs den framtida kustbanan.’Det säger rikstrafikens generaldirektör Staffan Widlert.

Rikstrafiken och därmed staten har bara i uppgift att betala för den trafik som inte är arbetspendling, säger han.

Hittills har rikstrafiken bara gett klartecken för fyra av dagens 17 dubbelturer till och från Karlskrona.

Det kan alltså bli Blekingetrafikens ägare, landstinget och länets kommuner, som får stå för resterande tågtrafik genom länet.

Den åttonde december ska rikstrafiken och Blekingetrafiken träffas och förhandla om den framtida finansieringen.