Krav om ökade anslag till arbetslösa

Nu kräver fackligt aktiva på länsarbetsnämnden att Arbetsmarknadsverket och Arbetsmarknadsutskottet ökar anslagen för nästa år.

Via friåret och aktivitetsgarantin är 80 procent av aktivitetsstödet för nästa år redan intecknat.

Det innebär att de flesta arbetslösa utestängs från att få hjälp av arbetsförmedlingen.

Enligt Raimo Setälä, sektionsordförande för Statstjänstemannaförbundet inom arbetsmarknadsverket i Blekinge, behöver man möjlighet till lite mer frihet att använda pengarna.

Arbetsmarknadsutskottets ordförande Anders Karlsson har lovat att se över möjligheten att öka anslagen.

Han lovade också att även titta över om länsarbetsnämnderna kan få ta med sig det överskott man sparat in i år till nästa år.

Enligt budgetpropositionen är det inte tillåtet och det innebär att flera projekt kommer att ställas in.