Vill väcka skolbarnens intresse för naturvetenskap

Skolpolitikerna i Karlshamn vill göra en miljonsatsning för att främja ungdomars intresse för naturvetenskap, miljö och teknik.

Skolpolitikerna vill att Karlshamns kommun ska satsa 900 000 kronor bland annat på samverkan mellan skolan och upptäckarcentrat Kreativum.

- Kreativum har presenterat ett förslag till EU-projekt som skulle bidra till en utveckling av kommunen som helhet, skriver Karlshamns skolpolitiker i sin motivering till att man nu begär de här pengarna från kommunstyrelsen.