Farligt med längre sommarstopp för torskfiske

Om sommarstoppet för torskfisket i Östersjön förlängs eller slopas, så skulle det innebära spiken i kistan för det småskaliga fisket och beredningsindustrin. Det skriver länsstyrelsen i Skåne i ett yttrande till Fiskeriverket.

Ett längre sommarstopp bedöms påtagligt påskynda utslagningen av det småskaliga kustfisket, beredningsindustrin och servicenäringen på östersjökusten.

Ju kortare period torskfisket pågår desto större blir veckoransonerna.

Högre veckoransoner innebär att fler får en lönsamhet i att lägga om till detta fiske och redan idag tenderar ransoneringssystemet att kapsejsa på grund av att nya grupper av västkustfiskare börja fiska torsk i Östersjön.

Men länsstyrelsen i Skåne är för ett tre månaders sommarstopp under förutsättning att a-kassa utgår och att de nuvarande reglerna för bifångst behålls.

Länsstyrelsen anser att ett sommarstopp är nödvändigt för att behålla lönsamheten för det småskaliga fisket i Östersjön.