Privattandläkare granskar folktandvården

Nu ska Blekinges privattandläkare syna landstingets finansiering av folktandvården i sömmarna.

De privata tandläkarna ska undersöka om behandlingen av barn och vuxna sker på lika villkor, det vill säga om landstinget kör med justa och riktiga priser.

Det har gjorts undersökningar på andra håll som visat att vissa landsting har finansierat sin tandvård via skattepengar på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Nu gör vi en mer omfattande kontroll, bland annat av priserna här i Blekinge, säger Mats Skansfors som är ordförande i Blekinge Privattandläkarförening.