Kustbevakningen bekämpar läckande olja

Flera kustbevakningsfartyg, bland annat ett från Karlskrona, håller just nu på med att försöka stoppa olja som läcker ut från cementlastfartyget Polo M som står på grund utanför Slite på Gotland.

En del av oljan har nått stränderna och kustbevakningen arbetar för fullt med att hindra att mer olja läcker ut från fartyget.

Den läckande tanken innehåller 120 kubikmeter dieselolja. Fartyget gick på grund vid niotiden igår morse.