Strandskydd

Riskfritt strunta i tillsyn av stränder

1:59 min

Kommuner kan utan risk missköta sitt uppdrag att se till att stränderna skyddas från privatisering. Länsstyrelserna, som har i uppgift att hjälpa kommunerna, kan inte göra något om det brister.

– Ingenting mer än att påtala att vi ser bristerna och hoppas att de aktuella politikerna inser allvaret och allokerar mer resurser till strandskyddet, säger Margareta Svenning, naturvårdsjurist på Länsstyrelsen i Skåne.

Men betyder det att det i princip är riskfritt att prioritera bort den här strandskyddstillsynen?

– Riskfritt är det ju inte, för jag tror att de flesta kommunmedborgare som berörs av de här områdena värdesätter att tillsynen sköts, så jag tror att det är mycket inopportunt att strunta i strandskyddstillsynen.

Sedan snart tre år tillbaka har kommunerna ansvar för att kontrollera att ingen stänger ute allmänheten från stränderna. Det kan handla om att placera ut trädgårdsmöbler eller bygga en brygga på strandskyddad mark. Tanken är att alla ska kunna njuta av våra stränder.

Sveriges Radios granskning visar att av kustkommunerna i Halland, Skåne och Blekinge är det bara drygt var fjärde kommun som har en aktiv tillsyn, det vill säga som gör kontroller inte bara när det kommer in anmälningar utifrån. Att det skiljer sig mellan kommunerna är naturligtvis inte bra, säger Margareta Svenning.

– Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är detta inte optimalt. Samtidigt lever vi i en resursknapp tid. Det är inte bra, men det är så som det är, och man får gilla läget och hitta bättre sätt att bedriva tillsyn, säger hon.

Länsstyrelsernas uppgift är att utbilda och vägleda kommunerna i hur de kan göra egna kontroller eller till exempel arbeta med informationskampanjer. Både Länsstyrelsen i Skåne och Länsstyrelsen i Halland uppger att de följer upp kommunernas arbete, medan Länsstyrelsen i Blekinge tycker att de kunde gjort mer för att se till så att stränderna inte privatiseras.

– Någon gång vid träffarna har man ju tagit upp hur man bedriver tillsyn, men likväl kommunerna som länsstyrelsen har ont om resurser för att bedriva den här tillsynen fullt ut som man kanske borde göra, säger Carina Burelius, planarkitekt på Länsstyrelsen i Blekinge.