Ronneby

Politiskt bråk om strandskyddet i Ronneby

1:33 min

I Ronneby har strandskyddet blivit en het politisk fråga efter att kommunen tog över ansvaret från Länsstyrelsen 2009. Centerpartiet och den politiska majoriteten vill locka folk till bygden genom att erbjuda attraktiva sjötomter och har flera gånger gått emot de egna tjänstemännen som menar att allmänhetens tillgång till naturen påverkas.

- Om vi vill ha en tillväxt av befolkningen och näringsliv så måste vi tillåta människor att bygga och bo på landsbygden, inte bara inne i en tät granskog utan även på attraktiva lägen, säger Jan Olofsson, centerpartistisk politiker i miljö- och byggnadsnämnden.

Mindre sjöar
Det är framför allt i de norra delarna av Ronneby kommun och kring mindre sjöar som Centerpartiet är beredda att luckra upp strandskyddet. Längs kusten tycker de fortfarande att det är viktigt att det bevaras.

Flera gånger har den styrande majoriteten också gått emot sina egna tjänstemän och beviljat dispenser trots att tjänstemännen menat att det innebär ett intrång i allmänhetens tillträde till området.

Att Länsstyrelsen sedan gett tjänstemännen rätt och upphävt nämndens beslut är inte ett tecken på att de själva tolkat lagen för generöst säger Jan Olofsson.

- Det är ju bara en persons bedömningar och tyvärr är det på det sättet att en person kan i kullkasta en politisk majoritet.

Poitisk strid
Socialdemokraten Magnus Pettersson som också sitter i nämnden och reserverat sig mot besluten är kritisk.

- Här försöker man sätta sig över lagen och det köper inte jag. Vi bor i en rättstat.

Han är positivt inställd till att kommunen nu ska välja ut särskilda områden för landsbygdsutveckling, så kallade LIS-områden, där det kan bli lättare få dispens, men menar att strandskyddet måste fortsätta vara starkt för kommande generationers skull.

- Vi måste ha ett långsiktigt tänkande. Centerpartiet tänker knappt mer än vad näsan räcker.


Liselotte Olsson
liselotte.olsson@sr.se