Karlskrona

Kameror ska öka tryggheten på akuten

Nu ska säkerheten för personal och patienter på akuten på Blekingesjukhuset i Karlskrona höjas.

Blekingesjukhuset har ansökt hos länsstyrelsen om att få göra en heltäckande övervakning av akuten med hjälp av kameror.

Sedan tidigare har akuten bara delvis varit övervakad.

Bakgrunden till den skärpta kameraövervakningen är bland annat att personal och patienter utsatts för hot och våld från besökare.

- Nytt är även att kamerorna har inspelningsmöjlighet så att vi kan gå tillbaka vid incidenter och se vad som hänt, säger sjukhuschefen Bengt Wittesjö.

Det är efter att brister i personalens säkerhet påtalats i en intern landstingsrapport, vilken vi uppmärksammade vid årets början,  som ytterligare kameror ska sättas upp.