Misstänks för diskriminering

Ronneby kommun anklagas för diskriminering i samband med tillsättande av en musiklärartjänst.

Enligt Blekinge läns tidning har kommunen anställt en outbildad person framför bland annat två personer med invandrarbakgrund med utbildning.

En annan lärare har nu bestämt sig för att anmäla kommunen till Diskrimineringsombudsmannen.

Kommunen tillbakavisar kritiken och säger att allt har gått rätt till.