Hörselskador ska upptäckas tidigt

Alla nyfödda i Blekinge ska nu få sin hörsel kollad med så kallad screening.

Med screening kan man tidigt upptäcka hörselskador och sätta in behandling så att barnen trots sin skada kan utveckla ett normalt tal och språk.

Enligt Blekinge läns tidning ska landstinget köpa in tre maskiner för sammanlangt en halv miljon kronor och screeningen ska vara igång till våren.