Anställda kritisk till Olofström kommun

Enligt REPA-teamets anställda sparar inte kommunen några pengar på att avveckla teamet och det är dom gamla och sjuka som drabbas.

Beslutet betyder att kommunens ordinarie hemtjänstgrupper kommer att bilda särskilda vårdteam runt personer som ska vårdas i livets slutskede.

Men det är inte bra enligt dom som utför arbetet idag. Medarbetarna i REPA-teamet ser en risk för sämre trygghet. Man befarar att tiden inte ska räcka till och att patienterna ska tvingas bli liggande ensamma långa stunder.

Teamet anser också att beslutet att avveckla repateamet känns dåligt underbyggt.

-Politikerna har mycket åsikter om hur vården i livets slutskede kan förbättras, men i själva verket vet de mycket lite om hur det fungerar idag, säger Marika Bengtsson, en av dom anställda.