Minskat fiske i östra Östersjön

EU-kommissionen vill skära ner fisket efter torsk i östra Östersjön med 45 procent. Det framkom i samband med ett möte i med EU:s fiskeministrar i tisdags.

Vid kvotförhandlingarna i Warszawa tidigare i höst kom man inte överens om hur mycket torsk som skulle få fångas i östra Östersjön nästa år. Därmed hamnade frågan i knät på EU-kommissionen och ministerrådet. Och vid ministermötet i Bryssel presenterade kommissionen ett så kallat tankepapper om vilka åtgärder man anser bör vidtas.

I tankepappret talas om en kvot på 25 000 ton till skillnad från årets kvot som uppgår till 46 500 ton. Kommissionen kan eventuellt tänka sig några fler tusen ton men man kräver då en rad andra åtgärder. Det säger en välunderrättad källa till Sveriges Radio Blekinge.

Åtgärder som nämns är bland annat sommarstopp i tre månader eller längre. En annan åtgärd är stängning av vissa områden för torskfiske. Främst handlar det om vatten vid Bornholm, men också Gotlands-djupet och Gdanskbukten om det visar sig att det förekommer torsklek i dessa områden. Man kan också tänka sig ett maximalt antal fiskedagar per båt precis som i Nordsjön. Hur många har man inte specificerat.

Beträffande det illegala fisket har kommissionen ännu inte kommit med några konkreta förslag men det talas om kraftigt skärpt kontroll. Kommissionen laborerar med en rad alternativ och man har ännu inte lagt fast någon definitiv handlingslinje.

En sak är dock klar. Det kommer att bli protester från en rad länder främst i Baltikum och Polen, men ministerrådet kommer enligt Sveriges Radio Blekinges källa ta ett beslut med kvalificerad majoritet. Och det innebär att de protesterande kommer att bli överkörda.