Få svarade på hur man jobbar mot kvinnovåld

Bara en av Blekinges kommuner - Ronneby - valde att svara på Amnestys enkät om hur kommunen jobbar för att motverka våld mot kvinnor.

Och intresset för Amnestys enkät verkar inte vara något som landets kommuner i övrigt heller prioriterar. Bara 141 av 289 har svarat på enkäten.

I och med det har Amnesty kommit fram till att det är svårt att veta hur man arbetar i frågan och hur stor kunskapen är.

Amnesty påpekar i rapporten att kommunerna, enligt svensk lag, har det primära ansvaret för att tillhandahålla stöd, hjälp och skydd åt våldsutsatta kvinnor.