Regeringen struntar i stugägarnas protester

De stugägare i Grammahagen i Sölvesborg, som protesterat mot att länsstyrelsen hävt strandskyddet i deras stugområde, får inget gehör för sina protester.

Regeringen meddelade idag, via miljöminister Lena Sommestad, att man inte tar upp stugägarnas överklagan.

Det är efter en begäran från Sölvesborgs kommun som vill bygga 27 fritidshus i området som länsstyrelsen har hävt strandskyddet.

Detta har fått stark kritik av de boende i området. Stugägarna hävdar att stugområdet inte tål ytterligare exploatering.

Regeringen tar inte upp ärendet eftersom man anser att de klagande stugägarna inte direkt är berörda av det upphävda strandskyddet och därför inte har rätt att överklaga.