Sommaruppehåll bra för fisket, enligt länsstyrelsen

Ett längre sommarstopp, eller ett slopande av sommarstoppet för fiske efter torsk kommer sannolikt slå ut det småskaliga fisket i Blekinge.

Det skriver länsstyrelsen i Blekinge i ett yttrande till Fiskeriverket.

Länsstyrelsen anser att det nuvarande sommarstoppet på tre månader fungerat bra, och att sommarstoppet är nödvändigt för att överhuvudtaget ha någon lönsamhet i det småskaliga torskfisket i Östersjön.

Samtidigt understryker man att enbart ett sommarstopp inte är en tillräcklig åtgärd för att nå en långsiktigt hållbar utveckling för fiskenäringen i Blekinge.