Demens ett allt större problem

Allt fler i Karlshamn får diagnosen demens. Antalet personer med misstänkt demens som bor hemma har fördubblats sedan 1997.

Det visar en rapport som kommunen och Blekinge forskningsinstitut gjort, skriver Blekinge läns tidning.

Nu finns det omkring 270 dementa personer som fortfarande bor hemma och totalt 530 personer med demens eller misstänkt demens.

Demens kan utgöra en säkerhetsrisk, både för den dementa och omgivningen.