Karlskrona

Nya besked: Ingen flytt för Tvings elever

Det blir ingen flytt av mellanstadiet i Tving till skolan i Fridlevstad. När beslutet skulle klubbas i kommunfullmäktige i slutet av april lyftes frågan ut för ytterligare beredning, men då fanns ingenting som tydde på att flytten inte skulle bli av.

Men nu gör politikerna alltså en helvändning. Nu är alla partier överens om att läget förändrats - bland annat har nya kommunprognoser visat på ett annat elevunderlag för Tvings skola än tidigare.