Listerby

Begravning direktsändes via internet

4:47 min

Blekinge har haft sin första begravning via Skype, ett program som gör det möjligt att sända video över internet. Tack vare internetsändningen kunde Lina Olsson från Listerby vara med i realtid när hennes farmor begravdes.

Lina Olsson hade precis fått ett förlängt arbetsvisum i Australien och hade ingen försäkring som täckte resan hem till sin farmors begravning. Men hon var med ändå, via programmet Skype, där man kan sända bild och ljud enkelt mellan till exempel två mobiler.

Värdefullt att vara med
Prästen Thord Dahlberg som höll i begravningen i Listerby kyrka tror att det kan vara värdefullt för en nära anhörig att vara med på begravningen i realtid istället för att få se en video eller fotografier i efterhand.

– När hon nu kunde vara där i realtid så kunde hon ändå vara med med de andra i det de gjorde, när de tog avsked. Det blev liksom inte efteråt.

– För den som är med och hör till tror jag att det fyller en funktion att få vara med på det här sättet, säger Thord Dahlberg.

Finns inga hinder
Förutom de rent tekniska svårigheterna som kan uppstå ser han inga hinder för att en anhörig kan vara med via internetsändning.

– För mig var det inte någon skillnad att någon satt på ett annat ställe och såg det. Man genomför begravning och griftetal precis som att hon skulle varit med i kyrkan. Det var inga problem alls.

Nana Håkansson

Jenny Lindeborg
niotillett@sr.se