Konsumenter uppmanas till köpbojkott

Den stora julklappshandeln har startat och runt om i Blekinge håller affärerna öppet extra länge under lördagen.

Men samtidigt genomförs i ett stort antal länder, bland annat i Sverige, kampanjen ”En Köpfri Dag”.

Under 24 timmar uppmanas konsumenter att försöka låta bli att köpa någonting.

Kampanjen startades i Kanada för tolv år sen och syftar till att väcka en medvetenhet om vad vi handlar.

Kampanjen ska få oss att tänka på om vi verkligen behöver det vi köper, vilken skada det vi köper gör på miljön och hur billig arbetskraft i utvecklingsländerna utnyttjas.

I år har ytterligare en aspekt lagts in och det handlar om att vända blicken inåt oss själva och ställa frågan om vi blir lyckliga av att handla?