Få arbetslösa i Blekinge ifrågasätts

I Blekinge är det färre som får sin a-kassa ifrågasatt av Arbetsförmedlingen än i landet för övrigt.

Jämfört med i fjol ökar dock antalet ifrågasättanden.

-I år ligger det på mellan 50 och 60 meddelanden om ifrågasatt ersättning, säger Lena Ingvarsson som är kanslichef på Länsarbetsnämnden i Blekinge.

I Blekinge ifrågasätter Arbetsförmedlingen rätten till ersättning från a-kassan i snitt 5 fall per tusen arbetssökanden.

I landet ligger siffran på 8 fall per 1000.

Den främsta anledningen till att arbetsförmedlingen gör ett meddelande är att den arbetssökande inte tagit ett anvisat jobb eller ett arbetspolitiskt program.

Men det kan också vara frågan om att man uppträtt på ett sådant sätt vid en anställningsintervju att det inte blivit någon anställning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring har granskat arbetsförmedlingarnas meddelanden om ifrågasatt ersättning.

I Blekinge fann man under första halvåret i år fem fall då det saknades skäl till meddelandet.

Lena Ingvarsson säger att dessa anmärkningar beror på formella skäl och inte att man underkänt anledningen till ifrågasättandet.