Sölvesborg

Lex Sarah-anmälan på äldreboende

En anställd på ett äldreboende i Sölvesborg har gjort en anmälan mot sin kollega. Kollegan ska bland annat ha sagt till en boende på hemmet att hon helst vill se henne död, något som den boende berättat för anmälaren.

Kollegan, som arbetar natt på hemmet, ska också ha berättat att hon hatar den boende. Enligt anmälan är den boende rädd för henne.