Blekinge

Varnar för svamp och gulrost

Fortsätter det regniga vädret är risken stor att spannmålsskörden förstörs av svampangrepp, varnar Jordbruksverket som noga följer utvecklingen.

På flera håll i södra Sverige har man till exempel noterat svampangrepp, septoria, på höstvetet.

Den bildar inte toxiner, men den som drabbas får räkna med betydligt mindre skörd.

Även gulrost har gynnats av allt regn och kan precis som septorian ge mycket stora skördeförluster.