Blekinge

Det dör flest blekingar av

Jämförelsevis många kvinnor i Bleklinge dör av hjärt- och kärlsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, om man jämför med hela landet.

Hjärtinfarkt, kärlkramp och andra sjukdomar i hjärta och kärl är också det som skördar flest dödsoffer bland Blekingeborna, både kvinnor och män. Nästan 650 personer avled av sådana orsaker under 2011.

Den näst vanligaste dödsorsaken är cancersjukdomar. Speciellt bland män ligger Blekingarna över riksgenomsnittet. Både bland kvinnor och män är mag- och tarmcancer vanligare i Blekinge än i genomsnittligt i Sverige. Däremot är bröstcancer mindre vanligt som dödsorsak i länet än i landet.

Även sjukdomar i lungor och andningsorgan, såsom lunginflammation, skördar dödsoffer.

Den fjärde största gruppen är psykiska sjukdomar och beteendestörningar, vilket framförallt är demenssjukdomar. Demens är en dödsorsak som ökar stadigt i Sverige, enligt Charlotte Björkenstam på Socialstyrelsen som är den myndighet som tagit fram siffrorna.

– I och med att vi har en åldrande befolkning, allt fler blir allt äldre, så ökar också andelen som får demens, förklarar hon.

Ett antal personer dog också i olyckshändelser och andra yttre orsaker såsom självmord. Här ligger Blekinge däremot lägre än resten av Sverige.