Kristianstad

Högskolan i Kristianstad vilseledde studenter

1:10 min

Högskoleverket kritiserar Högskolan i Kristianstad för vilseledande information till studenter. Blivande socionomstudenter fick veta att de kunde få ut en socionomexamen trots att högskolan förlorat rätten att examinera socionomer.

Elever som hade sökt till Socionomprogrammet vid Högskolan i Kristianstad förra året fick under sommaren reda på att skolan hade förlorat sin examensrätt i ämnet men att eleverna fortfarande kunde gå Socialarbetarprogrammet.

Genom att slutföra den senare delen av utbildningen vid ett annat lärosäte skulle de ha möjlighet att få en socionomexamen. Men det visade sig snart att de kanske var tvungna att förlänga sin studietid med upp till tre terminer eftersom inte alla kurser ges varje termin. Högskolan anmäldes till Högskoleverket som nu kritiserar skolan för den information som gick ut till eleverna.

Studentkåren har jobbat för att få fram en lösning på problemet.

– Studenterna kontaktade oss och var jätteoroliga. Vi har jobbat för att få fram en lösning. I början gick det väldigt trögt men sen kom vi igång och fick en bra dialog med högskolan. Nu har det löst sig på det viset att eleverna kan gå en sjunde termin på Malmö högskola för att få ut sin examen, berättar Ewa Axelsson, ordförande i studentkåren.