Sölvesborg

"En diagnos är en stor lättnad"

3:53 min

Tvångssyndrom är en sjukdom som blivit mer känd de senaste åren.

Men vården behöver bli bättre på att bemöta patienter med tvångssyndrom, säger Kerstin Evesson som är ordförande i svenska OCD-förbundet i Blekinge. Förbundet har precis avslutat ett läger för personer med tvångssyndrom.

Två och en halv procent, eller ungefär 200 000 svenskar lider av tvångssyndrom eller OCD som det också kallas.

Igår avslutade OCD-förbundet ett läger för personer med tvångssyndrom i Valjeviken utanför Sölvesborg.

Behövs mer förståelse
Kerstin Evesson är ordförande i svenska OCD-förbundet Ananke i Blekinge och östra Skåne. Hon har själv lidit av renlighetstvång och symmetritvång men mår idag förhållandevis bra. Hon tycker att det är viktigt att sjukdomen blir mer känd, för att de som lider av den ska mötas av mer förståelse.

– Förhoppningsvis ska vården bli bättre och bättre med tiden. Till exempel när folk söker för sina handeksem i primärvården, att de ska fråga lite mer om hur ofta de tvättar händerna. Det hjälper inte med dyra krämer om man tvättar bort dem direkt efteråt.

Svårt att prata om
Suraiya Bergström har en son med OCD, och tycker att det är viktigt att sjukdomen blir mindre skamfylld att prata om.

– Man kan berätta om mycket annat, om cancer eller om man har ont. Men de här berättar inte vad det är för handikapp de har. Det syns inte på dem.

Snabbare att få diagnos
Lägerdeltagaren Christina Rosell tycker dock att utvecklingen gått framåt.

– När min son fick OCD, det är många år sedan nu, visste man inte vad det var. Man sa att det var en ångestsjukdom.

– I och med att man känner till OCD så går det mycket snabbare att få en diagnos. Får man en diagnos så är det en stor lättnad för den har det, man är inte knäpp, det här rår man inte för. Och så blir det lättare för de anhöriga att hantera och förstå den situation man hamnat i, säger Christina Rosell.