Olofström

Formuleringen luddig – slipper vite

En man i Olofströms kommun kan tacka luddiga formuleringar för att han fortfarande har kvar 25 000 kronor på kontot.

Miljöförbundet Blekinge Väst ville att mannen skulle bättra på sitt avlopp och när mannen inte gjorde det krävde förbundet honom på vite.

Men fallet gick till mark- och miljödomstolen som nu alltså bestämt att Miljöförbundet formulerat sig alldeles för vagt i sitt brev för att ett vite ska kunna betalas ut.

Ett föreläggande om vite måste utformas så att man utan svårigheter och risk för missförstånd ska förstå vilka åtgärder som krävs, skriver domstolen.