Karlskrona

Klagomål snabbade på klagomål

En Karlskronabo som gjort flera anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden får nu gehör för sin kritik om att ärendena hanterats för långsamt. I två av fallen fick mannen vänta i åtta månader innan han fick beslut om affären gått rätt till eller inte.

Mannen som anmälde det hela till JO, menade att det är viktigt att få snabba beslut för att undvika att fler köpare drabbas.

På Allmänna reklamationsnämnden är man självkritiska och i ett yttrande till JO skriver nämnden att man har anställt fler jurister för att korta ner handläggningstiden.