Östersjön

Ökad kunskap ska rädda Östersjön

Makthavare behöver mer kunskap för att miljön i Östersjön ska förbättras. Och stiftelsen Baltic Sea delar nu ut 100 miljoner kronor till projektet Baltic Eye på Östersjöcentrum på Stockholms universitet.

Bland annat ska man informera beslutsfattare i samhället om Östersjöns tillstånd för att få till en förändring.