Karlskrona

Karlskronaföräldrar struntar i dagisenkäten

Drygt hälften av föräldrarna i Karlskrona kommun väljer att inte tycka till om barnens förskola i den årliga undersökningen.

Av de som svarat tycker somliga att barngrupperna är för stora men annars är föräldrarna mest positiva och så har det sett ut i flera år.

Kommunen frågar sig nu om det är meningsfullt att fortsätta med en undersökning som år efter år säger samma sak.

Man ger därför förskolan i uppdrag att bland annat se till att fler föräldrar faktiskt svarar på undersökningen.