Karlskrona

Fler timmar i förskolan för Karlskronabarn än i resten av länet

1:44 min

Småbarn i Karlskrona är längre tid på förskolan än barn i andra kommuner i Blekinge. I Karlskrona har förskolebarnen de senaste åren tillbringar allt mer tid i förskolan. En förklaring är att ett hårdare samhällsklimat gör att föräldrar inte vågar arbeta deltid, det berättar förskoleläraren Anita Hill-Lennartsson.

– Förr gick föräldrar ner i arbetstid och kortade barnens tid i förkolan. Men nu är det ett tuffare klimat och föräldrar som har ett jobb att gå till vågar inte korta arbetstiden, säger hon.

Inte förvånad
På förskolan Sjöstjärnan i Karlskrona är det lek och stoj utomhus. I gungorna kiknar barnen av skratt och båten Lisa som står mitt på gården lockar till lek.

Detta är en gård som många barn får tillbringa många timmar på. Enligt siffror från Karlskrona kommun var snittiden som barn gick i förskola nästan 35 timmar i veckan i oktober förra året. Det är en siffra som Anita Hill-Lennartsson inte blir förvånad av när hon hör.

– Vi har ganska många barn som är här längre tid och några som är här kortare. Men snittet stämmer, säger hon.

Sticker ut
Karlskrona kommun sticker ut med sina timmar. I Karlshamn är den siffran drygt 31 timmar och både Ronneby och Sölvesborg ligger under 30 timmar. Men vad det här beror på är oklart.

Förskoleläraren Anita Hill-Lennartsson  märker att barn som är länge på förskolan påverkas. De blir till exempel stressade och lättare sjuka. Men hon anser också att det inte är bra med för få timmar, då barnen kan få svårt att komma in i gemenskapen.

– I lagom dos är det fantastiskt för barnen att vara på förskolan, säger hon.