Karlskrona

Jan-Olof Petersson (FP): "Läxor ska bara vara repetition"

4:17 min

Rädda Barnen vill att Karlskrona kommun ska erbjuda gratis läxhjälp till elever i grundskolan. Men ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Jan-Olof Petersson gillar inte tanken. 

Idag finns det möjlighet att göra RUT-avdrag för den läxhjälp som föräldrar betalar för att deras barn ska få. Rädda Barnen i Karlskrona tycker att detta riskerar att skapa ett utanförskap för vissa barn.

Nu vädjar organisationen till beslutsfattarna i Karlskrona om att det ska ligga på skolornas ansvar att hjälpa svaga elever med läxor två timmar i veckan - utan någon kostnad alls.

"Solidariskt"
Thomas Gustafsson som är ordförande i Rädda Barnen Blekinge. 

– Vi tycker att läxhjälp ska vara en rättighet för varje barn och en skyldighet för samhället. Den ska inte kosta något. Annars är vi på väg in i ett klassamhälle, säger han.

Kostnaden ska alltså skattebetalarna stå för, något som Thomas Gustafsson inte alls ser som något problem.

– Det är en viktig del av samhällets stöd och en solidarisk fininsiering, säger han. 

"Bättre med fler lärare"
Folkpartisten Jan-Olof Petersson som är ordförande i barn och ungdomsnämnden i Karlskrona tycker inte om att RUT-avdraget i dag täcker läxhjälp och gillar inte heller förslaget om gratis läxhjälp. 

De skattepengarna skulle användas bättre till fler lärare, menar han. 

Han tycker att en läxa aldrig får bli för svår. Det ska enligt honom aldrig handla om något annat än repetition, som barnet kan klara av där hemma utan hjälp från föräldrar. 

– För mig ska en läxa vara intressant och inspirerande. Eleven ska inte undervisas, utan eleven ska klara den själv, säger han. 

Om eleven kommer hem med en läxa som han eller hon inte klarar utan föräldrarnas hjälp tycker Jan Olof Petersson att barnet ska gå tillbaka till skolan och lämna tillbaka den. 

– Man ska i princip skicka tillbaka läxan och prata med läraren om att det inte var en repetition, säger han. 

Läs mer här: