Blekinge

Körkort krävs för arbete i skogen

Varje år dör och skadas flera personer i landet i samband med skogsarbete. Med anledning av det kommer det snart att krävas körkort för alla som använder motorsåg yrkesmässigt.

Undantagna är de som avverkar skog på egen mark men går de över till grannen måste de kunna visa upp ett kort.