Blekinge

12 000 blekingar har vapen hemma

Nära åtta procent av blekingarna har licensvapen hemma och det är fler än landet i övrigt där siffran ligger på strax över sex procent. Totalt innebär det att närmare 12 000 personer i Blekinge äger drygt 38 500 vapen.

Personer som har vapen utan licens kan från och med fredag lämna in dem till polisen utan påföljd under en så kallad vapenamnesti som ska pågå till och med maj.