Blekinge

Miljöfara vid nedlagda minkfarmar

Markerna kring nedlagda minkfarmar kan vara kraftigt förorenade med giftiga tungmetaller och farliga bekämpningsmedel - föroreningar som kan vara allvarliga för både människor och miljö.

– Hur skitigt det är i backen efter gamla minkfarmar vet vi inte, men vår rapport visar att det här är en bransch som man borde titta närmare på, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef på länsstyrelsen i Blekinge.

Misstankarna grundar sig bland annat på studier av handböcker i minkuppfödning från branschens storhetstid. En större genomgång har även gjorts av en nedlagd farm i Blekinge.

– Vi har inte tagit prover på marken men tittat på omständigheter runt farmen och gett farmen högsta riskklass. Sannolikheten att vi skulle stött på det allvarligaste fallet är ganska liten, säger Georg Marcusson, länsstyrelsens inventerare.