Karlskrona

Över femtusen samtal efter förskolevikarier

1:39 min

Sedan i september har förskolorna i Karlskrona ringt över 5 400 samtal till Bemanningsteamet efter vikarier. Sjukläget har med andra ord varit besvärligare än på länge den här säsongen.

– Upp till fyra gånger har personal insjuknat, säger Elisabeth Johansson, chef för förskolorna i Jämjö.

Först har den ordinarie personalen dukat under i influensor, vinterkräksjuka och annat som har gått. Sen har deras ersättare, vikarierna, insjuknat och till slut barnen. Och då har många anställda, som själv är föräldrar, varit hemma och vårdat sina egna barn.

Därför har trycket på kommunens Bemanningsteam, som hjälper till med vikarier, varit ovanligt högt.

Inställda utflykter
Sedan i september har drygt 5 400 samtal gjorts om att få ersättare. Och vid 600 tillfällen har förskolorna fått klara sig utan eftersom det helt enkelt inte funnits tillräckligt med ersättare.

Utflykter har fått ställas in, dagisbarnen har inte fått lämna gården lika ofta och barnen har ibland fått vara i större grupper, säger Solvig Ohlsson, planeringschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

– Barnen möter många vuxna, det blir många nya ansikten.

Tre influensor samtidigt
Den här vintern har inte mindre än tre influensor gått samtidigt. Så de som har blivit sjuka har ofta varit hemma i en eller två veckor istället för en eller två dagar.

Dessutom, menar Solvig Ohlsson, är barngrupperna större och personalstyrkan mindre än för några år sedan.

Och även om ingen kan styra de virus som går så tror Elisabeth Johansson att fyra, fem ytterligare anställda på hennes förskolor i Jämjö skulle hindra en liknande situation i framtiden.

– Den största faktorn är ändå att vi behöver fler vuxna per barn, säger hon.

Andrea Jilder
andrea.jilder@sverigesradio.se